Revista editata de:
Editura ASE
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Si


Societatea de Științe Juridice și AdministrativeISSN: 2247-7195
e-ISSN 2248 – 0382
ISSN-L 2247 – 7195


Frecventa aparitiei:
3 numere / an

Contact:
office@TribunaJuridica.eu

PARTENERI:

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA
www.businesslawconference.ro

CONFERINTA INTERNATIONALĂ “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” www.alpaconference.ro

Editura ASE
www.editura.ase.ro

JURIDICE.ro
www.juridice.ro
abonamente


Hit Web Stats
Fast Counters
 

Despre revista: 

JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA JURIDICA este o revistă internațională având ca obiectiv studiul dreptului comparat și al dreptului internațional.
Revista "Tribuna Juridică" a apărut în România pentru prima dată în perioada interbelică, în anul 1919. Începând cu anul 2011, revista este publicată într-o nouă ediție, la inițiativa redactorului-șef Cătălin-Silviu Săraru, de către Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative.
Revista îşi deschide paginile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea unor analize critice ale evoluției dreptului comparat și a dreptului international. Scopul revistei este de a crea o platformă de dezbateri juridice internaționale, o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume.
Revista apare în format tipărit și on-line de 3 ori pe an (în martie, iunie și decembrie) și publică un număr special în octombrie.
Juridical Tribune – Tribuna Juridica este singura revistă cu profil juridic din România indexată în EMERGING SOURCES CITATION INDEX - WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (din 2015) și în SCOPUS (din 2021).Revista mai este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016), precum și în  Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.
Revista este indexată în peste