Revista editata de:
Editura ASE
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Si


Societatea de Științe Juridice și AdministrativeISSN: 2247-7195
e-ISSN 2248 – 0382
ISSN-L 2247 – 7195


Frecventa aparitiei:
3 numere / an

Contact:
office@TribunaJuridica.eu

PARTENERI:

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA
www.businesslawconference.ro

CONFERINTA INTERNATIONALĂ “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” www.alpaconference.ro

Editura ASE
www.editura.ase.ro

JURIDICE.ro
www.juridice.ro
abonamente
 

Peer Review

Procedura de selectie a articolelor în sistem „double blind” peer review

Manuscrisele primite în vederea publicării în revista Tribuna Juridică sunt supuse evaluării în sistem „double blind” peer review, respectând standardele internaţionale ale revistelor ştiinţifice. Orice articol trimis spre publicare va fi evaluat de cel puțin 2 referenți științifici  cu o reputaţie naţională şi internaţională recunoscută în domeniul ştiinţelor juridice. Evaluarea se va realiza pe bază de anonimat (numele autorului nu este comunicat referenților; numele referenților nu este comunicat autorului). Autorii vor fi informaţi despre recomandările şi observaţiile referenţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii articolului. La propunerea referenților, se poate refuza publicarea articolului.
Evaluarea articolelor se realizează de membrii Bordului editorial împreună cu referenții externi ai revistei Juridical Tribune – Tribuna Juridica .
Drepturile și responsabilitățile referenților sunt prezentate în Declarația de etică și malpraxis a revistei Tribuna Juridică.

Revista încurajează publicarea articolelor științifice cu relevanță internațională care prezintă cercetări comparate, promovează interdisciplinaritatea în științele juridice (prezintă aspecte legate de sociologia dreptului, filosofia dreptului, dreptul și economia, criminologie, administrație publică etc.), îmbină teoreticul cu empiricul în cadrul unor studii de caz și beneficiază de o solidă bază bibliografică. Noțiunile analizate trebuie să surprindă dreptul ca fenomen dinamic care influențează sistemul social determinând numeroase interferențe și conexiuni cu impact asupra evoluției societății.
Evaluarea lucrărilor se realizează de către referenții științifici prin intermediul Formularului de evaluare pentru articolele primite de revista „JURIDICAL TRIBUNE - TRIBUNA JURIDICA” .
Toți cei care doresc să dobândească onoranta calitate de referent științific al revistei Tribuna Juridică sunt invitați să completeze Formularul de înscriere în vederea dobândirii calității de referent științific al revistei „JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICA” .

Articolele sunt verificate în vederea combaterii și prevenirii plagiatului cu ajutorul softului
Imagine în linie
- CĂTĂLIN-SILVIU SĂRARU, Redactor-şef

catalin.sararu@tribunajuridica.eu

 

Declaratie de etica si malpraxis
Declaratie privind accesul deschis

Cautare dupa autor, titlu articol sau cuvinte cheie:

INDEXARI:

Baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016):
Other international databases:
Baze de date nationale

Biblioteci si cataloage internationale
click aici

Biblioteci si cataloage nationale
click aici

Schimburi internaționale de reviste
click aici